Usługi medyczne NFZ w przychodni NSZOZ Puls Med sp. j.

Poradnia Alergologiczna

dr n med. Anna Bogusz

Poradnia Alergologiczna dla dzieci

dr n med. Anna Bogusz

Poradnia Dermatologiczna

lek. med. Magdalena Pająk-Grot
lek. med. Dorota Jedlikowska
lek. med. Urszula Urbaczka
lek.med. Katarzyna Cisowska

Poradnia Otolaryngologiczna

lek.med. Mariola Jasikowska
lek. med. Monika Miller Witek
lek.med Michał Łęczycki

Poradnia Kardiologiczna

dr n med. Małgorzata Kołodziej
lek. med. Renata Staszałek Sikorska
lek. med. Andrzej Dziekoński
lek.med Aneta Dudek
lek.med Tomasz Cygankiewicz

 

Poradnia Endokrynologiczna

lek. med. Maria Wysokińska Salwa

Poradnia Diabetologiczna

lek. med. Anna Górska-Sarba

Poradnia Okulistyczna

lek. med. Krystyna Morawiak